SteelPartner

Tarjoamme asiakkaillemme kannattavan vaihtoehdon perinteiselle kaupankäynnille. Avoimuuteen ja saumattomaan yhteistyöhön perustuva partner-toimintamalli on eduksi molemmille osapuolille.
Suunnitelmallisuus ja yhteistyö säästää selvää rahaa
Vähemmän sitoutunutta pääomaa toimitusketjussa ja varastossa
Automatisoidut prosessit lisäävät toimitusvarmuutta, säästävät aikaa ja vapauttavat resursseja

SteelPartner-mallin edut asiakkaalle

Partner-toimintamallin tarkoituksena on saavuttaa molempia hyödyttävä yhteinen kehitys pitkällä aikavälillä.

Yhteistyö
Saumaton yhteistyö ja sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen tuo taloudellisia etuja molemmille osapuolille.

Pääomien minimointi
Pienempi sitoutunut pääoma koko toimitusketjuun ja varastoihin.

Optimoidut varastot
Varaston kierron paraneminen johtaa optimoituihin varastoihin ja pienempiin tilantarpeisiin.

Toimitusvarmuus
Toimitusvarmuuden parantuminen ja nopeampi reagointi kysynnän vaihteluun.

Prosessien automatisointi
Automatisoidut toimintatavat ja prosessit säästävät hankintaorganisaation aikaa ja mahdollistavat asiakkaalle kokonaisuuden johtamisen.

SteelPartner-asiakkaamme käytännön kokemuksia

-40%
Varaston arvon kehittyminen kahdessa vuodessa
2x
Varaston kierron kaksinkertaistaminen kahdessa vuodessa
10 %-yksikköä
Toimitusvarmuuden kehittyminen kahdessa vuodessa

Tarjoamme SteelPartner-asiakkaillemme

 • Hankinnan suunnittelu, toteutus ja optimointi Lean-periaatteiden mukaisesti.
 • Asiakasräätälöity palvelu asiakkaan tarpeen mukaan Feonin tarjoamista palveluista.
 • Tuotteiden logistiikka-, tuotanto- ja varastointipalvelut.
 • Toimitusketjun hallinta.
 • Partner-toimintamallin automatisoidut prosessit.
 • Asiakasportaali tuotteiden parempaan reaaliaikaiseen seurantaan.
 • Parempi toimitusvarmuus.
 • Tehokas toiminta kilpailukykyisellä kustannustasolla.

SteelPartner-mallin edellytykset

SteelPartner-mallin edellytyksenä on molemminpuolinen sitoutuminen yhteistyöhön. Yhteistyössä sovitaan seuraavista asioista:

 • Ennustemallista, jonka avulla ohjataan materiaalihankintaa ja varastotasoja.
 • Yhtenäisestä tilauskäytännöstä, joka on mahdollista automatisoida sähköisiin järjestelmiin.
 • Tuotteiden ohjausarvoista sekä varastotasoista, jolla varmistetaan hyvä toimitusvarmuus.
 • Selkeästä ja läpinäkyvästä hinnoittelurakenteesta sekä hinnan päivitysperiaatteista.
 • Laadunvarmistuksen vastuista ja tuotereklamaatioiden ja muiden tukiprosessien toimintatavoista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Ota yhteyttä