Feonin työturvallisuus on korkealla tasolla, mutta työ sen eteen ei pääty

Kesäkuussa 2023 Feonilla on työskennelty tapaturmattomasti jo yli vuoden ajan. Hieno lukema ei ole syntynyt itsestään, vaan työturvallisuuden eteen on viimeisten vuosien aikana tehty valtavasti konkreettisia toimenpiteitä, ja työturvallisuuden kehittäminen on ollut vahvasti osa Feonin strategiaa. Tässä artikkelissa kerromme, miten olemme saavuttaneet nykyiset tavoitteemme ja miten jatkamme työturvallisuuden parantamista kohti seuraavia tavoitteita.

Työturvallisuusriskien taltuttaminen vaatii määrätietoista ja laaja-alaista työtä

Teräsalaan liittyy monia työturvallisuusriskejä. Feonin toiminnan kannalta merkittävimmät mahdolliset riskit liittyvät raskaiden taakkojen käsittelyyn, tuotanto- ja varastotyön olosuhteisiin sekä teräkseen materiaalina. Suurimmat keskuksissamme liikuteltavat taakat painavat jopa 35 tonnia, joten niiden alle jääminen tai väliin puristuminen ovat vakavia riskejä.

Tuotanto- ja varastotyössä turvallisuusriskejä aiheuttavat esimerkiksi terästen työstöön ja maalaukseen liittyvät kemikaalihöyryt, metallipöly, meluhaitat, silmiin lentävät roskat ja kappaleiden nostaminen ilman apuvälineitä. Teräksen kovuus ja terävät reunat taas aiheuttavat viiltohaavojen riskin, johon on varauduttava hyvillä suojaimilla. Myös kompastumiset ja muut vastaavat tapaturmat voivat olla riski varastoympäristöissä yleisesti.

On siis sanomattakin selvää, että työturvallisuuden varmistaminen on tärkeä osa terästoiminnan pyörittämistä. Työturvallisuuden parantaminen onkin ollut keskeisessä roolissa Feonin strategiassa erityisesti viime vuosien ajan. Systemaattisen, määrätietoisen ja laaja-alaisen työturvallisuustyön seurauksena olemme parantaneet LTI1-työpaikkatapaturmien rullaavaa 12 kuukauden tapaturmataajuutta tasolta 40 nykyiselle tasolle 0. Tulos on huippuluokkaa teollisuuden alalla, jossa pörssin kärkiyritysten tyypillinen taso on noin 5:n luokkaa.

”Tällä hetkellä, kesäkuussa 2023, yrityksessämme on takana 387 tapaturmatonta päivää, mikä on ennätyksemme. Lukemat ovat hyviä osoituksia erityisesti tuotannon, mutta toki myös koko Feonin organisaation sitkeästä työtä. Työ on yhä kesken, mutta olemme hyvällä polulla, kunhan jatkamme määrätietoista ponnistelua. Isoimmat ja konkreettisimmat työt on tehty, nyt tärkeää on jatkaa rutiinien noudattamista läpi organisaation”, Feonin operaatioiden johtaja Mikko Kärkkäinen kertoo.

”Seuraava tavoitteemme on saavuttaa Hattulan teräspalvelukeskuksessamme tapaturmattomat kaksi vuotta, ja sen jälkeen yrityksenä tapaturmattomat 500 päivää. Tällä hetkellä Hattulassa on takana 723 tapaturmatonta päivää”, Kärkkäinen jatkaa.

Työturvallisuutta on kehitetty monilla konkreettisilla toimenpiteillä

Olemme tehneet valtavasti konkreettisia muutoksia työturvallisuuden parantamiseksi erityisesti kesän 2018 jälkeen, jolloin otimme uudelleen käyttöön turvallisuusjohtamisen apuvälineen, Elmeri+ -menetelmän. Elmerin avulla arvioidaan muun muassa siisteyttä, järjestystä, työergonomiaa sekä työympäristön, työtapojen ja laitteiden turvallisuutta. Työturvallisuus on otettu osaksi arkea ja yhdeksi tärkeimmistä tekemisen ja onnistumisen mittareista.

Käsittelemme työturvallisuutta osana jokaista palaveria ja järjestämme johdon työturvallisuuskävelyt kvartaaleittain. Lisäksi viestimme työturvallisuuden KPI-mittareista näkyvämmin koko henkilöstölle ja huomioimme työturvallisuuden osana palkitsemisjärjestelmiä.
Käytössämme on korvaavan työn toimintamalli, ja palkitsemme turvallisuusparannusehdotuksia.

Työympäristön osalta asvaltoimme Hattulassa vuonna 2020 kaikki mahdolliset tuotantoalueiden sorapinnat, maalasimme kaistamerkinnät kuorma-autoliikenteelle ja vierailijoille ja uudistimme sisä- ja ulkotilojen valaistuksen LED-valaistukseksi. Lisäksi hankimme Hattulan ja Uudenkaupungin teräspalvelukeskustemme työntekijöille kuulevat kuulosuojaimet, ja vuonna 2020 otimme käyttöön vierailijoiden turvavarusteohjeistuksen. Myyjillemme hankimme yhtenäiset turvavarusteet, joita he käyttävät myös asiakaskäynneillä.

Kaikki alkuperäisen Feonin työturvallisuusopit ja -asiat olemme jalkauttaneet myös ostamiimme yrityksiin, jotka fuusioitiin Feoniin syksyllä 2022. Vuonna 2021 saimme ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifioinnin Hattulaan ja Forssaan, ja vuonna 2023 liitimme Akaan ja Uudenkaupungin Feonin multisitesertifikaattiin. Vuonna 2022 valmistui lisäksi Uudenkaupungin osittainen LED-valaistusprojekti, jolla lisättiin työturvallisuutta. Nyt, keväällä 2023, jalkautuksessa on siisteyden, järjestyksen, työturvallisuuden ja tuottavuuden parantamiseen keskittyvän 5S-menetelmän käyttöönotto, jonka rullaamme läpi kaikilla toimipisteillä.

Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Feonin työntekijöillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa työoloihin ja -turvallisuuteen. Työsuojelukokouksissa ovat mukana niin työnantajan kuin työntekijöiden edustajat. Työturvallisuutta seurataan myös Elmeri-kierroksilla, joissa kaikki tuotannon henkilöt arvioivat kaikkien työalueiden turvallisuutta. Pyrimme myös lisäämään tietoisuutta työturvallisuudesta. Tavoitteemme on, että jokainen tuotantotyöntekijä on käynyt työturvallisuuskorttikoulutuksen.

”Jokaisella työntekijällä on pääsy työturvallisuuden johtamisjärjestelmään, johon kirjataan muun muassa läheltä piti -tilanteita ja muita turvallisuushavaintoja, korjaavia toimenpiteitä, parannusehdotuksia ja tapaturmia. Havainnot valtuutetaan oikeille henkilöille, ja niitä seurataan kuukausittain. Tapaturmista taas lähtee saman tien tieto eteenpäin aina toimitusjohtajalle saakka. Lisäksi palkitsemme kvartaaleittain työntekijöiden parhaat työturvallisuuden parannusehdotukset”, Kärkkäinen kertoo.

Jokaisella – myös yhteistyökumppaneillamme – on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa yhteiseen työturvallisuuteemme työpaikallamme. Teräspalvelukeskuksemme ja muut toimipisteemme ovat työpaikkoja paitsi meille, myös vierailijoillemme ja kumppaneillemme. Haluamme huomioida kaikki kuljetusliikkeistä kunnossapitoon ja jalkauttaa työturvallisuuskulttuuriamme kaikille pisteissämme toimiville.

”Mielestäni on tärkeää huomioida, että jokaisella on oikeus myös kieltäytyä työtehtävistä, mikäli työtä ei voida suorittaa turvallisesti. Samoin jokaisella on oikeus tulla töihin turvallisesti ja lähteä sieltä pois turvallisesti”, Kärkkäinen korostaa.

Työturvallisuus ja sen kehittäminen on jatkossakin merkittävä osa Feonin strategiaa

Työturvallisuus on ollut ja on jatkossakin yksi tärkeimmistä mittareistamme. Uskomme, että se ei ole ristiriidassa työn tuottavuuden kehittämisen kanssa. Pyrimme pitämään työvälineet ja työskentelyolosuhteet kunnossa ja kehittämään työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä sekä työnteon olosuhteita jatkuvasti.

”Työturvallisuus vaatii jokapäiväistä työtä – emme ole missään nimessä vielä valmiita. Avain on jatkuvassa kanssakäymisessä: kun jokainen feonilainen ymmärtää työturvallisuuden merkityksen ja ajatukset johtavat merkittäviin korjaaviin toimenpiteisiin, kehittyvät myös työolot. Tavoitteemme on mahdollista saavuttaa vain hyvinvoivan henkilöstön kautta”, Feonin tuotantopäällikkö Mika Eskelinen sanoo.

”Työturvallisuuden kehittäminen tulee jatkossakin olemaan mukana strategiassamme tärkeällä painoarvolla. Tämä on jatkuvaa työtä: aina löytyy jotain parannettavaa riskien vähentämisessä ja toimintamallien ja työkalujen kehittämisessä, mikä vaikuttaa työn sujumiseen ja mielekkyyteen”, Eskelinen jatkaa.

”Kokonaisuutena on hienoa, että työturvallisuuden painotus lähtee jo omistajasta ja hallituksesta. Työturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia, jota ei voi laiminlyödä. Jokaisella on oikeus olla turvallisesti töissä. Siksi jokaisen tulee satsata siihen, myös omien vastuualueidensa yli”, Kärkkäinen tiivistää.