Vastuullisuus

Vastuullinen teräspalvelun edelläkävijä

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme kaikilla osa-alueilla ja on yksi arvoistamme. Kannamme vastuumme taloudellisesta ja sosiaalisesta vakaudesta sekä ilmastosta ja ympäristöstä oman toimintamme osalta. Haluamme olla yrityksenä mukana kehittämässä suomalaista teollisuutta ja rakentamista kestävämpään ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Pidämme huolta henkilöstömme terveydestä sekä hyvinvoinnista. Varmistamme turvallisen työympäristön

Edistämme henkilöstömme ammattitaitoa ja työyhteisössämme vallitsee tasa-arvo. Työllistämme myös nuoria ja huolehdimme heidän hyvästä perehdytyksestä

Edistämme omalta osaltamme kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä sekä kiertotaloutta

Toimimme ilmastonmuutosta vastaan minimoimalla hiilijalanjälkemme sekä tarjoamalla ympäristöystävällisempiä teräsvaihtoehtoja

Edistämme maanpäällisen elämän suojelua esimerkiksi tukemalla hiilinieluksi tarkoitetun metsän istutusta ja hoitoa Suomessa

Tuemme kestävää kehitystä käyttämällä vastuullisesti toimivia kumppaneita sekä tarjoamalla asiakkaillemme vihreämpiä tuotevaihtoehtoja

Vastuullisuusperiaatteet

Edistämme ympäristöystävällisten tekniikoiden käyttöönottoa

Tuemme aloitteita, jotka edistävät vastuullista luonnonvarojen käyttöä

Noudatamme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme ihmisoikeuksa

Pidämme huolta vahvasta vakavaraisuudesta

Olemme sitoutuneet reiluun liiketoimintaan ja vältämme eturistiriitoja

Toimimme asiakaslähtöisesti ja luottamuksellisesti

Viestimme selkeästi ja avoimesti

Kunnioitamme ja minimoimme ympäristövaikutuksia noudattamalla varovaisuusperiaatteita

Vastuullisuusteemamme

Tyytyväiset asiakkaat

Toimintamme keskiössä on erinomainen asiakastyytyväisyys, jonka takeena ovat laadukkaat tuotteet ja palvelut. Toimimme alan edelläkävijänä ja varmistamme avoimen viestinnän ja keskustelun.

Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. Huolehdimme henkilöstömme työterveydestä ja – turvallisuudesta. Kehitämme henkilöstömme osaamista ja panostamme työn merkityksellisyyteen.

Ympäristön arvostus

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti minimoidaksemme hiilijalanjälkemme. Tarjoamme ympäristöystävällisempiä teräsvaihtoehtoja ja jaamme tietoa ympäristöasioista.

Kestävä kasvu

Huolehdimme kestävästä kasvusta ja toimintamme eettisyydestä. Varmistamme hankintaketjumme vastuullisuuden sekä korostamme riskienhallinnan merkitystä.