Hattulan teräspalvelukeskus digitalisoituu

35 000 neliömetriä, yli 4000 tuotepaikkaa, 60 työntekijää, 17 sahaa, koneistuskeskus, pintakäsittelylinja, käsittelyrobotteja. Hattulan teräspalvelukeskus on yksi Suomen suurimpia ja modernimpia teräksen varastointi- ja käsittelykeskuksia. Syksystä 2017 lähtien asiakkaiden toimituksiin pystytään reagoimaan entistä nopeammin, kun Digian Ote -tuoteperheen varaston ja tuotannon ohjelmistot otetaan käyttöön.

Mikä ote?

Hattulan katon alta löytyy paitsi tonneittain terästä, myös massiivinen määrä dataa. Digian Ote tuo helppokäyttöiset käyttöliittymät tuotannossa tehtävään reaaliaikaiseen kuittaukseen käyttöjärjestelmästä riippumatta. Samaa ohjelmistoa voidaan käyttää niin Windows kuin Android käyttöliittymän laitteilla. Ote ammentaa tietonsa Feonin olemassa olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä ja se on räätälöity toimimaan juuri Hattulan tuotantoympäristössä.

“Ote-palvelu tulee helpottamaan tuotannon väen työtä merkittävästi. Reaaliaikainen tiedonhallinta vähentää virheitä, on helposti omaksuttavissa ja kulkee aina mukana isossa hallissa”, kertoo Mika Eskelinen, Feonin kehitysinsinööri.

Käytännössä Ote-palvelu toimii millä tahansa päätelaitteella tai jopa Android-laitteilla. Kaikkien työvaiheiden kuittaukset ja tavaran keräystiedot tallennetaan toiminnanohjausjärjestelmään. Käyttöönotto tapahtuu hallitusti syys-lokakuun vaihteessa ensin kiinteiltä päätteiltä, ja ensi vuoden aikana siirrytään mobiiliin. “Sitten päästään esimerkiksi inventoimaan tableteilla ja voidaan kuitata tuotteet siellä missä ne ovat”, Eskelinen suunnittelee.

Digitalisaatio sinetöi asiakaslupauksen

Kun asiakaskuntaa siirtyy verkkokauppaan ja ostoksia tehdään iltamyöhäänkin, varastosaldojen on päivityttävä jatkuvasti. Ote-palvelun kautta tehtyjen kuittausten ansiosta saldot päivittyvät reaaliaikaisesti. Näin voidaan entistä paremmin mahdollistaa oikea-aikaiset toimitukset asiakkaalle, ja asiakaslupauksessa pysytään tiukemmin kuin koskaan.

“Meille iso juttu on aina ollut joustavuus ja asiakkaiden toiveiden kuunteleminen”, sanoo tuotantopäällikkö Ari Syysmäki. “Toimintamallit muokataan aina asiakkaan vaatimusten mukaisesti, ja koko toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.” Näin on toimittu niin tuotantojärjestelmän kuin Hattulan teräspalvelukeskuksen mobilisoinnissa.

Hattulan varasto on alun perinkin suunniteltu niin, että läpivirtaus on optimoitua. “Kilpailijoihin verrattuna meidän toimitusajat ovat kilpailukykyisiä. Tänä päivänä asiakkaat ostavat tarpeen mukaan, eivät varastoon. Siksi Hattulan huippunopea korkea varasto on tehokas”, Syysmäki kertoo. Perinteiseen varastoon verrattuna korkea varasto säästää merkittävästi aikaa, kun terästä ei tarvitse hakea satojen metrien päästä isoilla kattonostureilla, vaan pienemmän kerääjän siirtymä on vain metrin verran. Valmis nippu siirtyy jouhevasti rataa pitkin lähettämöön.

Oikea-aikaiset toimitukset sentin tarkkuudella

Asiakaslähtöisyys näkyy Hattulassa pienimmissäkin yksityiskohdissa. Vaikka teräs on samanlaista, yksilölliset toimintatavat voivat olla hyvin asiakasspesifejä – kuten miten päin tuotteet pakataan, merkitään ja osastoidaan. Pakkausvaiheessa robotit pakkaavat teräksen lavoille sentin tarkkuudella. Asiakkaan päässä on myös mahdollista ottaa tuotteet vastaan automaattisesti asiakkaan omiin koneistussoluihin samoilla, sentintarkoilla määreillä. Näin aikaa säästyy molemmissa päissä.

“Kun toimintamalleja viilataan jatkuvasti jouhevammiksi, asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa. Suuri osa asiakaskunnasta on pystynyt luopumaan esimerkiksi omasta sahauskalustostaan, kun ovat oppineet luottamaan siihen, että me toimitamme aihiot määrämittaan sahattuna ilman hukkaa”, Eskelinen toteaa.

Asiakkaat ostavatkin Feonilta yhä enemmän jatkojalostuspalveluita ja kokonaisketjun hallintaa aina raaka-aineesta ja jatkojalostuksesta teräksen varastointiin ja toimitukseen. Syysmäki ja Eskelinen muistuttavat kuitenkin lopuksi, että vaikka käytössä on huippumoderni kalusto ja vauhdilla kehittyvät prosessit, ihmiset seisovat edelleen työn takana.

“Ihmistä ei pidä digitalisaatiossa unohtaa. Jokaisella meistä on edelleen oma vastuu siinä, että asiakaslupaus pitää.”