Onvest jakautui kahdeksi yhtiöksi 30.4.2018 – uusien yhtiöiden nimet ovat Conficap Oy ja Onvest Oy


Perheyritys Onvestin omistajat päättivät syksyllä 2017 jakaa yhtiön toiminnan kahteen perustettavaan yhtiöön. Jakautuminen toteutettiin 30.4.2018.

Maarit Toivasen ja hänen lastensa omistaman perustetun yhtiön nimi on Conficap Oy. Marja Toivasen ja Maria Toivanen-Warraksen omistaman perustetun yhtiön nimi on Onvest Oy. Jakautunut Onvest Oy purkautui järjestelyssä.

Conficapin omistukseen siirtyi Are Oy, sijoitusliiketoiminta, osa nykyisestä kiinteistöliiketoiminnasta sekä huomattavat likvidit varat. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Timo Alamiekkaoja.

Onvest Oy:n omistukseen siirtyi valtaosa puretun Onvestin kiinteistöomistuksista, Feon Oy sekä merkittävä sijoitusvarallisuus. Yhtiön käynnistysvaiheen operatiivista toimintaa johtaa Hanna Ekdahl. Hän toimii jatkossa yhtiön kiinteistöliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Järjestelyn toteutumisen jälkeen Conficap ja Onvest jatkavat toimintaansa itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina yrityksinä.

Uusien yhtiöiden juuret ovat yrittäjyydessä, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Näihin vuosiin on mahtunut lukuisia merkittäviä tapahtumia ja käännekohtia. Tärkeätä on aina ollut kyky uudistua. Järjestelyn myötä syntyi kaksi vahvaa yhtiötä, joiden vahva tase, merkittävät likvidit varat, sitoutuneet omistajat ja pitkäjänteinen strategia luovat puitteet menestyvän liiketoiminnan kehittämiselle.

Lisätietoa:

Timo Alamiekkaoja, toimitusjohtaja, Conficap Oy

sähköposti: timo.alamiekkaoja@conficap.com, puhelin 010 400 6440

Hanna Ekdahl, kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja, Onvest Oy

sähköposti: hanna.ekdahl@onvest.fi, puhelin 020 111 5103

Arja Talma, hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy

sähköposti: arja.talma@gmail.com, puhelin 050 669 40