Partner-toimintamalli tuo merkittäviä etuja asiakkaillemme

Sopimuspohjainen partner-liiketoimintamallimme on kannattava vaihtoehto perinteiselle terästukkukaupankäynnille. Erityisesti suurille asiakkaillemme suunnattu liiketoimintamalli lisää meidän ja asiakkaidemme yhteistyötä ja avoimuutta ja tekee asiakkaidemme teräshankinnasta helpompaa, varmempaa, ennustettavampaa ja edullisempaa.

Partner-malli on asiakasräätälöity palvelu, joka tähtää yhteiseen kehittymiseen

Partner-malli on normaalista tukkukaupastamme eriytetty, sopimuspohjainen liiketoimintamalli. Siinä tarjoamme valituille asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyn kokonaisvaltaisen teräspalvelun, jonka tähtäimenä on pitkäaikainen yhteistyö ja liiketoiminnan kehitys yhdessä asiakkaan kanssa.

Partner-mallissa asiakaskohtaiset tarpeet täyttävät toiminnot on sovittu tarkasti. Kumppanuudessa sovimme muun muassa tilauskäytännöistä ja hinnoittelurakenteesta sekä vastuista varastointiin, laatuun ja ennustemalliin liittyen.

”Ajatus partner-mallista syntyi 2010-luvun puolivälissä erään julkisrahoitteisen hankkeen yhteydessä, jossa olimme mukana. Hanketta seuranneina vuosina ymmärryksemme mallin tarpeesta, kysynnästä ja konseptista vahvistui, ja vuonna 2021 perustimme Feonille oman partner-organisaation. Nyt partner-organisaatioomme kuuluu reilu 10 henkeä, jotka vastaavat esimerkiksi asiakastuotteiden ja erikoisterästen hankinnasta, partner-myynnistä ja tilausten käsittelystä”, Feonin partner-liiketoiminnan johtaja Vesa Huuhtanen kertoo.

Tyypillisiä partneruudesta hyötyviä asiakkaitamme ovat merkittävät kone- ja laitevalmistajat. Kumppanuusmallinen kaupankäynti vaatii riittävän määrän vaihdantaa meidän ja asiakkaamme välillä. Asiakkuuden koon täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta yhteistä kehitystä on mahdollista ja järkevää tehdä.

Sitoutuminen ja avoimuus mahdollistavat monia etuja

Partner-mallimme perustuu avoimuuteen, sitoutumiseen ja pitkäjänteiseen yhdessä tekemiseen.

Partner-malli tuo niin meille kuin asiakkaillemmekin monia etuja, joista yleisimmät ovat ennustettavuus, helppous, varmuus ja kokonaisuuden edullisuus. Takaamme asiakkaalle, että materiaalit eivät lopu kesken, sillä me Feonilla olemme sitoutuneet varmistamaan saatavuuden heitä varten. Viime vuosina olemme investoineet vahvasti järjestelmiin, jotka auttavat asiakasta – ja meitä – tulevaisuuden näkymien hahmottamisessa.

Toimitusketjun ja teräshankintojen kokonaisvaltaisempi suunnittelu ja optimointi erottavat partner-liiketoiminnan perinteisemmästä tukkukaupasta. Tarkoituksemme on helpottaa partner-asiakkaamme hankintaorganisaation työtä kaikin tavoin. Kumppanuuden ansiosta hinnan äkilliset muutokset ja maailman myllerrykset eivät näy partner-asiakkaillemme samoin kuin ne saattavat näkyä markkinoilla muuten.

Kokonaisuutena partner-yhteistyö on asiakkaalle edullinen monin tavoin, eivätkä säästöt tule pelkästään hyvistä hintasopimuksista, vaan myös hankinnasta ja tuotteiden logistiikka-, tuotanto ja varastointipalveluista. Yhdeltä toimijalta tilatessa sisäisiä resursseja säästyy rutkasti ja logistiikkakustannukset jäävät pienemmiksi kuin useita sopimuksia ja toimittajia hallinnoidessa, eikä katetta katteelle -ilmiötä pääse syntymään. Kullekin asiakkaalle tapauskohtaisesti räätälöity tehokas palvelu tekee kokonaisuudesta edullisemman.

Partner-toimintamalli on keskeinen osa Feonin strategiaa

Haluamme panostaa yhteistyösuhteisiin ja partner-asiakkaisiimme. Siitä kertovat investointimme toimintamalleihin, järjestelmiin, koneisiin ja laitteisiin sekä ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Automatisoidut partner-toimintamallimme ja prosessimme säästävät asiakkaamme hankintaorganisaation aikaa. Tiedon kulku toimitusketjuissa toimii ja kokonaisuus on hallinnassamme.

Olemme panostaneet vahvasti myös digitalisaatioon, ja siinä haluamme olla edelläkävijöitä. Niin tulevaisuuden näkymien hahmottaminen kuin tuotteiden reaaliaikainen seuranta on järjestelmiemme avulla entistä helpompaa. Perinteiseen terästukkutoimintaan verrattuna digitalisaation avulla on mahdollista tuottaa suurta lisäarvoa asiakkaalle.

”Digitaaliset järjestelmämme ja toimintamallimme ovat saaneet äärimmäisen hyvän vastaanoton. Osa asiakkaistamme kokee ne jo perusvaatimuksena sille, miten yhteistyön ja terästukkutoiminnan tulisi toimia”, Huuhtanen kertoo.

”Meille Feonilla partner-liiketoiminta on tukijalka ja palvelukeskusten jatkuvan pohjakuorman tuottaja. Partner-sopimusten kautta tiedämme, että toiminnalla on jatkuvuutta, vaikka markkinatilanteet muuten heilahtelisivat. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme panostaneet partner-palvelumalliin merkittävästi, ja jatkamme panostusta edelleen uuden strategiamme mukaisesti”, Huuhtanen päättää.