Onvest Oy jakautuu kahdeksi yhtiöksi

Tiedote 11.10.2017 09:00

Onvest Oy:n omistajat ovat sopineet liiketoiminnallisesta järjestelystä, missä Onvest Oy:n liiketoiminta jaetaan kahteen perustettavaan yhtiöön. Järjestelyn toteuduttua Maarit Toivanen-Koivisto lapsineen omistaa toisen perustettavan yhtiön sekä Marja Toivanen ja Maria Toivanen-Warras toisen perustettavan yhtiön. Onvest Oy purkautuu järjestelyssä. Tavoitteena on järjestelyn toteuttaminen 30.6.2018 mennessä.

Onvest Oy:n toiminnan lähtökohtana on ollut omistajien pitkäjänteinen sitoutuminen ja menestyvän liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Järjestelyssä syntyy kaksi vahvaa yhtiötä, joiden varat mahdollistavat pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan kehittämisen samoin kuin liiketoiminnan mahdollisen laajentamisen yhtiöiden määrittelemien riskiprofiilien ja tuotto-odotusten mukaisesti.

Maarit Toivanen-Koiviston ja hänen lastensa omistaman perustettavan yhtiön nimi on Conficap Oy. Conficap Oy:n liiketoimintaan lukeutuu Are-konserni, Onvest Sijoitus Oy ja kiinteistösijoitustoiminta. Kiinteistösijoitustoiminta koostuu Conficap Oy:n perustamishetkellä pääasiassa nykyisen Onvest Oy:n ulkomaisista kiinteistöomistuksista sekä osuuksista koti- ja ulkomaisissa kiinteistökehityshankkeissa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Timo Alamiekkaoja. Conficap Oy:n toimitiloina ovat nykyisen Onvest Oy:n tilat osoitteessa Ratatie 11 B, 01300 Vantaa.

Marja Toivasen ja Maria Toivanen-Warraksen omistaman perustettavan yhtiön nimi on Onvest Oy. Uuden Onvest Oy:n liiketoimintaan kuuluvat Feon Oy ja pääosa nykyisen Onvest Oy:n kotimaisista suorista kiinteistöomistuksista. Yhtiön perustamisvaiheen toiminnan järjestämisestä ja johtamisesta vastaa Hanna Ekdahl. Hän toimii jatkossa uuden Onvest Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Yhtiön toimitilat sijaitsevat osoitteessa Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. Feon Oy:n pääkonttori sijaitsee samassa kiinteistössä.

Conficap Oy ja uusi Onvest Oy jatkavat toimintojaan omina yrityksinään perinteikkään suomalaisen perheyhtiön arvo- ja osaamispohjalta. Yhtiöiden toimintaa ohjaa sitoutuminen, uudistumiskyky sekä hallittu riskinotto.

Järjestelyn vireillä ollessa Onvest-konsernin yhtiöt jatkavat päivittäistä liiketoimintaansa normaalisti. Onvest Oy:n hallinnosta vastaavat yhtiön nykyinen hallitus ja toimitusjohtaja jakautumiseen saakka. Tavoitteena on jakautumisen saattaminen päätökseen 30.6.2018 mennessä.

Perheyrityksenä toimivan Onvestin yli satavuotiseen historiaan on mahtunut lukuisia mittavia tapahtumia ja käännekohtia. Vireillä oleva järjestely on ainutkertainen mahdollisuus, jossa nykyisen Onvestin omistajat sitoutuvat kehittämään uusista yhtiöistä kilpailukykyisiä, luotettavia ja vastuullisia pitkäjänteisiä toimijoita perheyrittäjälähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi Suomessa.

Lisätietoja:
Timo Alamiekkaoja, toimitusjohtaja, Onvest Oy
sähköposti: timo.alamiekkaoja@onvest.fi, puhelin 010 400 6440

Onvest Oy mediatiedote