Onvest tilinpäätöstiedote 2017

Tiedote 14.03.2018 09:50

Onvestilta kasvun vuosi 2017 – vakavaraisena kohti jakautumista

Onvest-konsernin liiketoiminnot kehittyivät pääasiassa myönteisesti vuonna 2017. Edellinen vuosi 2016 oli konsernille poikkeuksellinen, koska silloin toteutettiin Onninen Oy:n osakekannan myynti Keskolle. Jatkavien liiketoimintojen osalta liikevaihto kasvoi vuonna 2017 473 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kertyi 10,7 miljoonaa euroa.

Konserni koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta. Onvest omistaa talotekniikkayhtiö Are Oy:n sekä teräspalveluita tarjoavan Feon Oy:n. Lisäksi Onvest harjoittaa laajamittaista kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa.

”Voimme monin osin olla tyytyväisiä vuoteemme. Erityisen positiivista oli Aren ja Feonin vahva kehitys. Molempien liikevaihto kasvoi ja myös kannattavuus parani”, toteaa Onvest Oy:n toimitusjohtaja Timo Alamiekkaoja.

Are jatkoi toimintansa voimakasta kehittämistä ja uudisti strategiansa. Talotekniikka-alan kireässä kilpailutilanteessa yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 6,5 prosenttia edellisvuoteen nähden 398 miljoonaan euroon. Aren kannattavuus vahvistui myös, ja käyttökate oli 20,4 miljoonaa euroa.

Teräs- ja metallirakentamisen ammattilaisia palveleva Feon on toiminut itsenäisenä yrityksenä vuodesta 2016. Yhtiön tausta on Onninen-konsernin teräsliiketoiminnassa, joka yhtiöitettiin Onvestin myydessä Onninen Oy:n Keskolle. Vuosi 2017 oli Feonille voimakasta toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen aikaa. Liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,0 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminnassa vuoden 2017 aikana myytiin kiinteistö Kokkolassa sekä tytäryhtiön kautta omistettu tontti Venäjällä, Kalugassa. Helsingissä Teollisuuskatu 33:n kiinteistössä saatiin pääosin valmiiksi mittava uudistustyö. Mall of Tripla -kauppakeskushanke, jossa Onvestin omistusosuus on 15 prosenttia, eteni suunnitelman mukaisesti.

Sijoitusliiketoiminnassa jatkettiin arvopaperisalkun likviditeetin parantamista. Tuottoa painoi osakkeiden positiiviseen hintakehitykseen nähden alhainen osakepaino sekä euron vahvistuminen erityisesti Yhdysvaltain dollaria vastaan. Onvest Sijoitus Oy osti lokakuussa noin 60 miljoonalla eurolla 10,6 prosentin omistusosuuden Lemminkäinen Oyj:n osakekannasta. Helmikuun alussa 2018 Lemminkäinen Oyj sulautui YIT Oyj:öön.

Onvest on syksyllä 2017 kertonut jakautuvansa kahdeksi uudeksi yhtiöksi, Conficap Oy:ksi ja Onvest Oy:ksi. Conficap Oy:n omistukseen siirtyy Are Oy, sijoitusliiketoiminta sekä osa nykyisestä kiinteistöliiketoiminnasta. Uuden Onvest Oy:n omistukseen siirtyy Feon Oy ja valtaosa nykyisistä kiinteistöomistuksista.

”Onvest-konserni on vakavarainen ja yhtiöllä on merkittävät likvidit varat. Vahva tase sekä Aren ja Feonin hyvä kehitys vuonna 2017 luovat erinomaisen pohjan jakautumisen jälkeiselle kahden uuden yhtiön kehittämiselle. Arvioimme jakautumisen toteutuvan vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana”, toteaa Timo Alamiekkaoja.

Lisätiedot:
Minna Kahri, talousjohtaja, puh. 010 400 6442minna.kahri@onvest.fi
Timo Alamiekkaoja, toimitusjohtaja, puh. 010 400 6441timo.alamiekkaoja@onvest.fi